шофьорски курсове

 • „Най-добрата фирма!“

  - Иван Стоянов, кат. Б

   
 • „Добри автомобили!“

  - Стоян Пенчев, кат. B+E

   
 • „Отлични инструктори!“

  - Антон Ковачев, кат. C

   
 • „Изпит взет от първя път!“

  - Петя Георгиева, кат. B1

   
 
Курс за международен превоз на опасни товари по шосе - АДР
опасни товари по шосе - АДР

Автошкола „Гавазов и син“ ООД организира и провежда курсове за обучение на водачи, превозващи опасни товари по шосе – ADR.

Обучението е изцяло теоретично и се извършва по единна програма, съгласно
Наредба № 40 на Министерство на транспорта.

 

Обучението включва следните модули:

 

Вид на курса

 • Основен курс
 • Превоз на опасни товари в цистерни
 • Превоз на взривни вещества и изделия
 • Превоз на радиоактивни материали

Норматив

 • 19 учебни часа
 • 13 учебни часа
 • 8 учебни часа
 • 8 учебни часа

 

За контакти:

Телефон: 0894 320 295 и 0893 750 721

Факс: 032 / 59 12 10

 

Съгласно НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, курсовете за "консултанти по безопасността" при превоз на опасни товари са задължителни за всички химически предприятия и транспортни фирми, занимаващи се с превози на опасни товари.

 

В зависимост от вида на товара, който се превозва обучението може да бъде с продължителност съответно три, четири и пет дни.

Преминалите обучение полагат теоретичен изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Изпитите се организират и провеждат от
ИА „Автомобилна администрация“ чрез регионалните Дирекции в страната.

 

Изпитите за придобиване и за удължаване на срока на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари се провеждат всяка сряда, която е на четна дата.

Изтеглете: Приложение № 16 към ADR Методиката

* таксите за изпити и за издаване на удостоверения са по Тарифа 5 на МТ

На успешно положилите изпит се издава АДР свидетелство за водач, превозващ опасни товари от Министерство на транспорта за период от пет години. Преди изтичане на петгодишния период водачът е длъжен да премине опреснителен курс, така че АДР свидетелството в деня на изпита да е валидно.

В случай, че свидетелството е изтекло кандидатът трябва отново да придобие правоспособност.

Записването за курс за превоз на опасни товари се извършва в офиса на Учебния център на ул. „Атанас Каменаров“ 5 с копие на свидетелство за управление на МПС преди започването на курса. Тези, които опресняват АДР свидетелството представят и негово копие.

 

 • Крайна дата за записване в курс придобиване/удължаване - 08.06.2016г. до 17:00ч.
 • Първа възможна дата за изпит придобиване/удължаване - 16.06.2016г.